Vodoinstalatérství a topenářství Miroslav Procházka.

Kontroly kotlů (tzv. revize kotlů)
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).


Informace ke kontrolám kotlů


Informace k revizi kotlů Benekov


Informace k revizi kotlů SlokovSeznam našich oprávnění ke kontrole kotlů:

Oprávnění BEN1862 pro kotle BENEKOV


Oprávnění SLO005 pro kotle Slokov


Oprávnění 025 pro kotle Varimatik


Oprávnění OPO1339 pro kotle OPOP


Oprávnění KOV0258 pro kotle KOVARSON


Oprávnění AGM0052 pro kotle AGROMECHANIKA

© www.studiobim.cz 2015